Nowa spółka w grupie dynamic

Nowa spółka w grupie dynamic

Po półrocznych negocjacjach z Funduszem Tech-Impact z Krakowa (jednym z podmiotów grupy AUGERE) podjęliśmy decyzję o dopuszczeniu Funduszu do inwestycji w nasze produkty i technologie, a tym samym powołaliśmy do życia spółkę celową pod nazwą DYNAMIC SYSTEM, której zadaniem będzie zrealizowanie projektu typu BRIDGE-ALFA z NCBiR o wartości przekraczającej 1 mln PLN. Projekt będzie trwał do połowy 2020 roku, a w jego rezultacie rynek ujrzy seria 5-ciu ultra innowacyjnych produktów z udziałem naszych nano-technologii.